Website archief Website archief
Hier staan artikelen die in het verleden op de homepage hebben gestaan. Om onze website aktueel te houden verplaatsen we de meeste artikelen na 4 weken naar het archief. Het archief is per kerkelijk jaar, dus niet per kalenderjaar.
 
Otce Nas: Onze Vader voor Oekraïne Otce Nas: Onze Vader voor Oekraïne
De Zandtovenaar maakte deze zandschilderingen op het Onze Vader (Otce Nas) in het Oudkerkslavisch, een voorloper van de hedendaagse Oekraïense taal. Voel en bid mee met het leed van de getroffenen in Oekraïne. Steun de hulpverlening via Kerk in Actie.

 
Gemeenteavond – U komt toch ook?

Gemeenteavond – U komt toch ook?
Op maandag 6 februari 2023 heeft de kerkenraad een gemeenteavond gepland om de gemeente te horen. Het is al een flinke tijd geleden dat er een gemeenteavond is geweest, daarom leek het ons goed om elkaar te ontmoeten en eens bij te praten.
lees meer »
 
Taizéviering 29 januari Taizéviering 29 januari
Zondag 29 januari is er een Taizé-viering in de Ontmoetingskerk. Taizé is een internationale oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk. Ieder jaar komen er duizenden jongeren voor een week naar Taizé voor bezinning en ontmoeting.
lees meer »
 
Pubquiz 2023 Pubquiz 2023


Aanmelden via:  pubquiz@pgtiel.nl
Astrid Visser, Margriet Meun & Alice Visser
lees meer »
 
Begroting 2023

Begroting 2023
Vanuit het college van Kerkrentmeesters: de begroting 2023 van het College van Kerkrentmeesters is door de kerkenraad geaccepteerd en door de CCBB (classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken) goedgekeurd.

Uiteraard kunt u voor vragen, verdere toelichting of de volledige begroting terecht bij het College van Kerkrentmeesters.
Om de begroting 2023 in te zien, klik hier.
 
zaterdag 14 januari 2023 start van de Actie KerkBalans

zaterdag 14 januari 2023 start van de Actie KerkBalans
De voorbereidingen zijn al in november ’22 begonnen. Deze zaterdagmorgen zal met de (traditionele) vesper voor -in ieder geval- de “lopers” de Aktie Kerkbalans 2023 worden ingeluid. Deze vesper vindt plaats in de Ontmoetingskerk en zal worden geleid door ds. Detlef Bohlken. Zaterdag 14 januari aanvang 10:00 uur. Aansluitend zullen dan in de grote zaal van de Drumptse Hof de stapel enveloppen voor de wijk/straten waarvoor u zich hebt opgegeven, worden uitgereikt. Mocht u -onverhoopt- niet in de gelegenheid zijn om de vesper bij te wonen: vanaf 09:00 uur tot ongeveer 12:00 uur is ondergetekende in de grote zaal om u van dienst te kunnen zijn. Het College van Kerkrentmeesters rekent op u allen.
Jan Holsappel
 
 
Adventskalender 2022 Adventskalender 2022
 
 
Kerstwandeling

Kerstwandeling
Komt u mee wandelen bij onze kerstwandeling op zondag 18 december? U bent van harte welkom om 16:50 uur.
We beginnen met een lekker kopje thee/koffie en daarna gaan we in groepjes de kerstwandeling doen.
We wandelen langs het hele kerstverhaal met Maria en Jozef, een volle herberg, herders, engelen en drie Koningen.
U hoeft zich niet op te geven, maar kunt gewoon binnenlopen bij de Drumptse Hof, de Balije 1, Tiel.
lees meer »
 
Kinderkerstfeest 2022

Kinderkerstfeest 2022
lees meer »
 
Kerstviering

Kerstviering
lees meer »
 
Kerstsamenzang - Ontmoeting

Kerstsamenzang - Ontmoeting
Na twee stille jaren ontvangen koorleden van ProCanTi u heel graag op dinsdagavond 13 december vanaf 19.00 uur voor een gezellige ontmoetingsavond. In de Drumptse Hof, De Balije 1 te Tiel.
Het eerste gedeelte van onze ontmoeting met u is tijdens de koffie, thee of warme chocolademelk met iets lekkers.
Daarna wordt u uitgenodigd om met ons mee te gaan naar het verbouwde kerkgedeelte van de Ontmoetingskerk voor de kerstsamenzang.
lees meer »
 
Carols-kerstconcert Tiels Madrigaal Koor en Chantiel

Carols-kerstconcert Tiels Madrigaal Koor en Chantiel
Op 11 december vindt een bijzonder kerstconcert plaats in de St.Maartenskerk, waarbij het Tiels Madrigaal Koor o.l.v. Gonny van der Maten en Chantiel o.l.v. Stijn Bruning beide te horen zijn. Tijdens het concert voor Oekraïne traden beide koren op en ontstond het idee om een keer samen iets te doen. De keuze viel op een kerstconcert.
lees meer »
 
Advent festival of nine Poems and Carols Advent festival of nine Poems and Carols

Tiels Vocaal Ensemble
Donderdag 8 december
Sint Maartenskerk te Tiel
Aanvang: 20:00 uur
Toegang gratis (uitgangscollecte)
 
Caecilia-avond als afscheid voor Pieter Geleijns

Caecilia-avond als afscheid voor Pieter Geleijns
Nu heeft Pieter inmiddels afscheid genomen als cantor. Zijn (ruim) 40 jaar als cantor zouden Caecilia-avond 2023 feestelijk worden afgesloten. Met hulp uit de cantorij, maar vooral door zijn dochters Hanneke en Ineke en enkele musici werd er een prachtig programma samengesteld voor deze avond. Met wat verrassingen, want dat hoort toch een beetje bij zo´n afscheidsmoment

Klik hier voor de (telf)geluidsopname van 22-11-2022
Klik hier voor de nieuwsmedia het Kontakt

Een onvergetelijke avond in een prachtig gevulde Caeciliakapel.
lees meer »