Vieren Vieren
Tijdens de erediensten vieren we de gemeenschap met God en met elkaar rond woord, sacrament, muziek en stilte.
 
Orde van dienst Orde van dienst
Iedere zondag vieren wij een dienst - en ook bij feesten kennen wij regels. Lang niet altijd worden die regels ook opgeschreven - in de kerk doen wij dat wel. Zo weet iedereen waar je aan toe bent. Er worden keuzes gemaakt - wanneer we gaan staan bijvoorbeeld of welke woorden wij met elkaar  uitspreken. Liturgie is steeds in ontwikkeling en zo kent de onze heel oude wortels en nieuwe ontwikkelingen. Wij lezen in de dienst uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) en zingen voornamelijk uit het Liedboek van 2013.

Met deze liturgie brengen wij bij elkaar, wat in de verschillende kerkgebouwen gebruikelijk was. Er wordt al vierende eenheid gecreëerd. Van de andere kant is er alle vrijheid, om van de regels af te wijken, wanneer dat wenselijk is. Dit geldt zeker voor bijzondere vieringen, bijvoorbeeld jeugddiensten of Taizèvieringen.

U vindt onze orde van dienst hier.
 
Kerkdiensten meekijken of meeluisteren Kerkdiensten meekijken of meeluisteren
In de Maartenskerk worden vanaf 1 november 2020 en de Ontmoetingskerk (Drumpt) vanaf 24 juli 2022 opnames gemaakt met als doel het aanbieden van Kerk TV aan iedereen die de dienst niet kunnen bijwonen. U kunt de kerkdienst in de St. Maartenskerk en/of Ontmoetingskerk live meeluisteren én kijken via kerkdienstgemist.nl.

AVG: kerkdiensten mogen worden uitgezonden en de opname mag op internet worden geplaatst. Er zijn wel een aantal zaken om rekening mee te houden zodat de privacy en anonimiteit van de bezoekers gewaarborgd blijven.
Klik hier als u wilt weten wat deze AVG regels inhouden voor opnames in de kerk.

Ook is het (nog) mogelijk om via de kerktelefoon of op internet via kerkomroep.nl rechtstreeks naar een kerkdienst van de Protestante Gemeente Tiel luisteren als er diensten zijn in de kerk in Wadenoijen.


Daarnaast is het mogelijk om op ieder gewenst tijdstip eerder opgenomen - tot beperkte tijd terug - kerkdienstuitzendingen te bekijken of te beluisteren.
lees meer ยป