College van Diakenen College van Diakenen
Het College van Diakenen bestaat uit diakenen uit alle secties. Alle diakenen zijn lid van de kerkenraad van de PGT. Het college vergadert 8 á 10 keer per jaar.
Binnen de diaconie hebben we verschillende werkgroepen die zich met alle aspecten van diaconaat bezig houden.

Meer hierover vindt u onder het kopje "Dienen", "diaconale activiteiten".
 
U kunt ons bereiken via de contactgegevens op deze site.
 
Legaten en schenkingen Legaten en schenkingen
Niemand houdt ervan na te denken over ouder worden of doodgaan. Toch biedt het voordelen om dit toch al te doen door bijvoorbeeld een testament op te maken. U weet dan dat alles geregeld is voor wanneer u er niet meer bent. Door de diaconie op te nemen in uw testament kunt u ook na uw dood iets betekenen voor diegenen die het echt nodig hebben.
 
Beleidsplan diaconie Beleidsplan diaconie
Het beleidsplan van de diaconie kunt u hier vinden.
 
Jaarverslag diaconie 2020

Jaarverslag diaconie 2020
De diaconie heeft een veelheid aan activiteiten die u kunt vinden op deze website.
Een verslag van alle activiteiten kunt u vinden in het jaarverslag.
Het goedgekeurde jaarverslag over het kalenderjaar 2020 kunt u hier bekijken.

Voor vragen, opmerkingen en/of complimenten kunt u ons een mail sturen.
 
Jaarrekening diaconie 2020 Jaarrekening diaconie 2020
U kunt de jaarrekening over 2020 van onze diaconie hier vinden. Deze publicatie voldoet aan de ANBI richtlijnen.
 
Begroting diaconie 2020 Begroting diaconie 2020
De begroting 2020 van de diaconie kun u hier vinden. Deze publicatie voldoet aan de ANBI richtlijnen.