Oecumenische Oogstdankdienst

Oecumenische Oogstdankdienst
Zondag 29 oktober 2023 | 10 uur | St. Maartenskerk Tiel
Protestantse Kerk Tiel en H. Suitbertusparochie - geloofsgemeenschap H. Dominicus
Voorgangers: ds. M. Soethout en P. Gruijthuijsen, m.m.v. Doreminicus o.l.v. S. Visser,  Soli Deo Gloria o.l.v. S. Jacobs
Thema:  Omzien naar elkaar
De oecumenische Groene kerk werkgroep heeft bij de totstandkoming van deze viering ook geholpen.
Tijdens de viering zal aandacht gevraagd worden voor het initiatief van beide kerken om te komen tot het plaatsen van (voedsel) deelkasten in Tielse wijken.

Verzoek:
In de kerk staat tijdens deze dienst een voorbeeld voedselkast.
Nu wij vragen u om houdbaar voedsel naar de kerk mee te brengen, of anders verzorgingsmiddelen zoals houdbare drogisterij artikelen.
Hiermee kunnen we samen deze voedselkast vullen!
Na afloop worden dan deze artikelen aan de Voedselbank geschonken, zodat ze weer goed gebruikt zullen gaan worden.
Na de viering kunt u onder het genot van koffie en thee de tafels bezoeken van de Voedselbank, Thedinghsweert, Stadsmoestuin De Franciscushof, de Wereldwinkel en Seija’s nieuwe boek met haar columns en wenskaarten.   
Namens de oecumenische Groene Kerk werkgroep, tot a.s. zondag en alvast heel hartelijk dank!


 
terug