Onderling Contact Onderling Contact
Adresboekje PGTiel – toestemmingsformulier
Om het onderling contact tussen gemeenteleden te bevorderen wordt er een boekje gemaakt met de contactgegevens van alle gemeenteleden die in het boekje willen staan. U hebt hierover ook al in SamenKerk kunnen lezen. Om het boekje AVG-proof te kunnen maken, hebben we van ieder die zijn of haar gegevens in het boekje wil hebben toestemming nodig met een handtekening. Klik hier voor het toestemmingsformulier in pdf en klik hier voor het toestemmingsformulier in Word.

Geprint formulier inleveren of mailen
U kunt het gedownloade formulier printen en daarna met pen uw gegevens invullen. Vergeet uw handtekening niet! Inleveren doet u in de inleverdozen die bij beide uitgangen van de Ontmoetingskerk staan (op de tafel bij de collectemandjes). Er zullen ook geprinte formulieren in de kerk liggen bij de inleverdozen, mocht u niet zelf kunnen printen.
U kunt het ingevulde formulier ook scannen en mailen naar w.elgersma@hetnet.nl.

Namens Onderling Contact, Lyska van der Elst
terug