Welkom

Welkom
Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente Tiel.
Een open geloofsgemeente in beweging, met oog en oor voor elkaar en onze samenleving.
Deze website geeft u een indruk over de mogelijkheden die de kerk biedt, of wat onze gemeenschap voor u zou kunnen betekenen.
 
Gemeenteavond: Het favoriete lied

Gemeenteavond: Het favoriete lied
Ruim twee jaar is er de rubriek in SamenKerk: het favoriete lied. En nu is er de gezellige avond waarbij we een deel van die liederen laten horen samen mét de deelnemers aan de interviews. U als belangstellende gemeenteleden bent daarbij hartelijk welkom!
Op woensdag 24 april a.s. inloop vanaf 19.30 uur en start om 20.00 uur in de Drumptse Hof.
lees meer »
 
Vacature predikant Vacature predikant
De Protestantse Gemeente Tiel zoekt een:

Predikant voor 0,6 fte (24 uur)

Onze missie
We willen een gemeenschap zijn, waarin mensen met allerlei achtergronden, leeftijden en opvattingen in liefde omzien naar elkaar, zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd.
Voor ieder die zoekt naar zin, nabijheid of hulp willen we een gastvrije ‘herberg’ zijn of een uitgestoken hand.

We zoeken iemand die:
 
lees meer »
 
Vacature kerkelijk werker Vacature kerkelijk werker
De Protestantse Gemeente Tiel zoekt een:

Kerkelijk werker - pastoraat (0,4fte)

Onze missie
De Protestantse Gemeente Tiel zoekt een kerkelijk werker met als specialisatie pastoraat voor 14,4 uur voor een periode van 3 jaar.

We zoeken iemand die:
 
lees meer »
 
Collecteren met of zonder collectezak, het kan! Collecteren met of zonder collectezak, het kan!
 
    Het College van Diakenen en ons eigen College van Kerkrentmeesters hebben uw steun nog steeds hard nodig!

 
De collectedoelen komende zondag?
lees meer »
 
Verslagen kerkenraads vergaderingen

Verslagen kerkenraads vergaderingen
Wilt u weten wat er allemaal besproken en besloten wordt in de kerkenraad? De verslagen kunt u vinden op de kerkenraad pagina.
 
Facebook en de PGT

Facebook en de PGT
Bezoek ook eens de Facebook pagina van de Protestantse Gemeente Tiel.
https://www.facebook.com/PGTiel/