zondag 29 september 2019

Werkgroep Groene Kerk bij thema: ‘bruggen bouwen'

Datum: 
 zondag 29 september 2019
Tijdstip: 
 10:00 uur  - 15:30 uur
Locatie: 
 Dominicuskerk te Tiel

a.s. Zondag is er in de Dominicuskerk Parochiedag, een feestelijke Eucharistieviering met mensen uit de hele Suitbertusparochie en belangstellenden. Na afloop is er een gezellig en interessant programma. Het thema is: ‘bruggen bouwen' waarbij er vanaf 11:40 uur na de viering volop gelegenheid is om elkaar te ontmoeten, om met elkaar informatie te delen en ervaringen uit te wisselen.

In het linker gangpad staan een aantal organisaties klaar, waaronder de werkgroep Groen Kerk, om informatie te geven, om te horen hoe het bij andere gemeenschappen gaat en om ervaringen met elkaar te delen, waarbij wij allemaal van harte zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze informatiemiddag.

Klik op hier, voor meer informatie en het dagprogamma. U treft workshops aan voor koorleden, kinderen, icoonschilderen, stadswandeling, Bibliodrama, rondleiding kerk, Maatjesproject, Inloophuis enz...

We zien u zondag graag bij een van de informatietafels.

Namens de gezamenlijke werkgroep Groene Kerk van Dominicus Gemeenschap en Protestante Gemeente Tiel.
 

terug