Presentatie Taakgroep V&T Presentatie Taakgroep V&T
Vanuit de Taakgroep Vorming en Toerusting  

De taakgroep Vorming en Toerusting bestaat uit: Marije Soethout, Joke Coerver en namens de Suitbertusparochie Ed van de Moosdijk.
Er wordt een veelheid aan activiteiten georganiseerd.
Alle activiteiten zijn te vinden in op de website in de agenda.
U kunt de taakgroep bereiken via VenT@pgtiel.nl.
 
Programma Vorming en Toerusting najaar 2023-2024 Programma Vorming en Toerusting najaar 2023-2024
Voor najaar 2023 en voorjaar 2024 is er weer een gevarieerde activiteitenlijst; . Klik hieronder op: "Lees Meer" voor een vergroting.
lees meer »
 
Taakgroep V&T 'Met beelden op verhaal komen' Taakgroep V&T 'Met beelden op verhaal komen'

(vlnr) Jaap Baas, Petra van 't Wout, Ans Baart en Gerard Swart

Veel mensen kijken graag naar een mooie speelfilm. Een goede film raakt ons. We kunnen ons identificeren met de personen. Beelden blijven ons bij. We worden aan het denken gezet over het leven. Een film brengt dingen die in ons dagelijks leven en in de samenleving spelen dichtbij.  Relaties tussen mensen, actuele thema’s.
Soms heb je de behoefte na een film niet direct weer naar je gewone leven te gaan, maar nog wat langer in de film te blijven. De beelden van een film kun je gebruiken in een moment van stilte, gebed, bezinning en gesprek.


Aanmelden: aanmeldenfilm@pgtiel.nl

Klik op lees meer >>  om - vanaf 2017 - al onze filmactiviteiten te bekijken:
 
lees meer »
 
Open Deur-kring

Open Deur-kring
Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven. Voorheen is er een kring geweest van abonnees die maandelijks bij elkaar kwamen om met elkaar te delen wat het blad bij hen opriep. Met nieuwe aanwas voor deze kring kunnen we de maandelijkse bijeenkomsten misschien weer nieuw leven inblazen.
Zowel oude bekenden als nieuwe geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd zich te melden bij ds. Marije Soethout.
In onderling overleg kunnen we dan de data en locatie van de bijeenkomsten afspreken.