Predikanten en kerkelijk opbouwwerker Predikanten en kerkelijk opbouwwerker
Aan de Protestantse Gemeente Tiel zijn de volgende predikanten verbonden: Naast de predikanten hebben we een kerkelijk opbouwwerker: Voor vragen of een verzoek voor pastoraal contact kunt u terecht bij de predikanten en/of de kerkelijk opbouwwerker.


Met ingang van maart 2022 is ds. Mieke Bregman met emeritaat gegaan.
Van februari 2022 t/m januari 2024 was ds. Marije Soethout werkzaam als ambulant predikant voor de PGT.
 
 
ds. Detlef Bohlken

ds. Detlef Bohlken
Detlef Bohlken, geboren in het jaar dat de eerste mens een stap op de maan deed (1969).
lees meer ยป
 
ds. Machteld de Mik ds. Machteld de Mik
In februari 2024 is ds. Machteld de Mik als ambulant predikant in onze gemeente komen werken.