Beleidsplan 2024 - 2028

Beleidsplan 2024 - 2028
Samen geloven midden in de wereld
Hier vindt u de link naar het nieuwe beleidsplan van onze Protestantse Gemeente Tiel. De werkgroep Gemeenteopbouw heeft dit op verzoek van de kerkenraad opgesteld aan de hand van het vorige beleidsplan en de uitkomsten van het gemeenteopbouw-proces. Het plan is in de kerkenraadsvergadering van 30 oktober nagenoeg ongewijzigd vastgesteld.

Wat u hier nog niet vindt is de concrete invulling naar aanleiding van het plan oftewel de beleidsvoornemens. Aan het eind van ieder hoofdstuk vindt u wel voorbeelden, maar alles wat onder 'beleidsvoornemens' staat, moet nog nader worden uitgewerkt. Dat zal in de komende maanden gedaan worden door de diverse groepen in onze gemeente, bijvoorbeeld de taakgroep Eredienst, de Diaconie, jeugd & jongeren, etc. De handreiking ‘Van beleidsplan naar werkplan’ kan hierbij behulpzaam zijn en vindt u via deze link.
Voor nu wensen wij u veel plezier met dit gedeelte van het lezen van het nieuwe beleidsplan.
De kerkenraad
 
 
Beleidsplan verlengd

Beleidsplan verlengd
In de kerkenraadsvergadering op 28 februari 2022 is besloten om het beleidsplan nog 2 jaar vigerend te verklaren. Dit betekent dat het huidige beleidsplan met 2 jaar verlengd wordt. Als u hier meer over wilt lezen, kijk dan even op de "beleidsplan" pagina op deze website.
 
Beleidsplan 2018-2021

Beleidsplan 2018-2021
In de Drumptse Hof is op woensdagavond 17 mei 2017 een gemeente-beraad gehouden voor ieder, die betrokken is bij de Protestantse Gemeente Tiel. Deze avond ging over een nieuw beleidsplan dat in voorbereiding is. Het plan heeft betrekking op de periode 2018 – 2021.

Wat is de missie van ons gemeente-zijn ? Welk visioen hebben we voor ogen en is dat ook haalbaar ? Welke koers zetten we uit naar de toekomst? Belangrijke vragen, waar we alleen in gesprek met elkaar verder in kunnen komen. Een werkgroep van de kerkenraad heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een eerste voorstel.

Klik hier voor de presentatie van het beleidsplan 2018-2021
Klik hier voor het beleidsplan 2018-2021 (dit concept plan is zonder verdere wijzigingen aangenomen door de kerkenraad)
Klik hier voor de leeswijzer van het beleidsplan 2018-2021
Klik hier voor het jeugdwerkbeleidsplan


          “ Zolang  wij ademhalen….”
 
Aanvulling & verlenging beleidsplan Aanvulling & verlenging beleidsplan
In haar vergadering van 28 februari 2022 heeft de Kerkenraad besloten om geen nieuw Beleidsplan op te stellen, maar het huidige beleidsplan nog twee jaar vigerend te verklaren.
De motivatie hiervoor kunt u vinden in DIT document.