ZWO ZWO
Binnen het College van Diakenen is er een werkgroep die zich met name bezighoudt met werelddiaconaat. De Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) werkgroep kiest ervoor om eens in de twee jaar een project te ondersteunen. Er worden  diverse activiteiten ontwikkeld om voor het gekozen project geld in te zamelen. De projecten die gekozen worden zijn altijd ANBI gecertificeerd en kunnen rekenen op een brede steun van de gemeente.


 
terug