WMO raad WMO raad
De WMO raad is de "adviesraad wet maatschappelijke ondersteuning".

In de WMOraad Tiel is ook een vertegenwoordiger van de kerken in Tiel opgenomen. Wilt u met deze persoon in contact komen, dan kunt u deze via het secretariaat van de diaconie bereiken via diaconie@pgtiel.nl.

 
terug