Wie we zijn Wie we zijn

Wij zijn de Protestantse Gemeente in Tiel.
Wij zijn een actieve gemeente met veel uiteenlopende activiteiten, veel aandacht voor kerkelijke muziek, liturgie en diaconie.

Onze bron en visie
De bron waaruit wij leven en werken is ons geloof in de Drie-enige God de Vader, Zoon en Heilige Geest. God de Vader is een verbond met ons aangegaan, Christus is ons voorgegaan en de Heilige Geest is bij ons op onze weg door het leven. De Geest helpt en inspireert ons en geeft ons kracht om te leven naar het grote gebod van de liefde voor God en voor elkaar.

Missie
Wij zijn een open gemeente voor jongeren en ouderen met ruimte voor verschillen in geloofsbeleving, confessies en vormen en er is ruimte voor initiatieven die leven onder en worden gedragen door onze gemeenteleden. We maken in woord en daad deel uit van de samenleving van Tiel en omgeving.
 
terug