Welkom in het inloophuis Welkom in het inloophuis

Iedereen heeft wel eens zin in een praatje, een ontmoeting met een ander: gezellig kletsen over van alles en nog wat, praten over dingen die je meemaakt of vertellen over dingen die je tegenzitten. In het Inloophuis is iedereen welkom voor gezelligheid, informatie of een goed gesprek. Je kunt rustig de krant lezen, een spelletje doen, enzovoorts.

     

Het Inloophuis is een project van de gezamenlijke kerken in Tiel. Het is opgericht vanuit de overtuiging dat mensen, mensen nodig hebben. Het maakt niet uit hoe lang of hoe vaak je komt.

Elke dag open                             
Het Inloophuis is elke dag open van 12:00 tot 15:00 uur.
Adres: Dr. Schaepmanstraat 23, 4001CV Tiel

Waar is het?
Er staat een bord dat je naar binnen wenkt.

Organisatie
Bij het Inloophuis zijn beroepskrachten werkzaam.
Daarnaast is er een groep vrijwillig(st)ers die gastheer of -vrouw zijn, koken of andere ondersteuning bieden.

Ruggensteun
Het kan zijn dat u het Inloophuis een warm hart toedraagt, zonder dat u er zelf komt. Mogen we u in dat geval vragen ons werk te steunen door een financiele bijdrage?
Bankrek.nr.: NL50 TRIO 0338 6902 55 t.n.v. Stichting Diaconaal Centrum Tiel onder vermelding van Inloophuis.

Inloophuis Tiel
Tel. 0344 - 622733
info@inloophuistiel.nl
Adres: Dr. Schaepmanstraat 23, 4001CV Tiel
terug