donderdag 12 maart 2015

Vragen rondom het levenseinde - Hulp bij zelfdoding

Datum: 
 donderdag 12 maart 2015
Tijdstip: 
 20:00 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof

Deze tweede avond over vragen rondom het levenseinde op donderdag 12 maart zal gaan over hulp bij zelfdoding. Met name in de situatie waarin mensen hun leven als voltooid ervaren. De vraag is welke criteria er zijn om een leven voltooid te noemen. Voorstanders hiervan vinden dat mensen dat alleen zelf kunnen zeggen en leggen dus nadruk op de individuele keuzevrijheid. Daarbij kunnen dingen spelen als:

Mensen vinden hun leven niet zinvol meer en hebben het idee alleen maar bezig te zijn met overleven.

Mensen hebben het gevoel dat alles van waarde achter hen ligt. Het leven voelt leeg.

Vaak gaat dit gepaard met een opstapeling van ouderdomsklachten en fysieke ontluistering, waarbij er een onontkoombaar verlies van persoonlijk waardigheid ontstaat.

Er is dan sprake van verlies aan zin, verlies van onafhankelijkheid en verlies van waardigheid. Maar wie bepaald of dit zo is? En is individuele keuzevrijheid wel zo vrij? Tegenstanders wijzen op de grote druk van familie of maatschappij die jouw keuzevrijheid kunnen beïnvloeden. Mensen die ziek en afhankelijk zijn zouden zich teveel kunnen gaan voelen. Het gevaar ontstaat dat er in onze cultuur steeds minder ruimte is voor lijden en aftakeling. Hoort deze fase niet onlosmakelijk bij het leven en is het onze taak niet veeleer mensen in deze levensfase zo goed mogelijk te verzorgen en te begeleiden?

Ds. Karin Spelt zal op deze avond een uitzending van Debat op 2 laten zien , waarin gediscussieerd wordt over hulp bij zelfdoding. Deze opname is gemaakt in oktober 2013 toen Albert Heringa voor de rechter kwam, omdat hij zijn moeder had geholpen een einde aan haar leven te maken. In deze uitzending komen voor- en tegenstanders aan het woord. Na de uitzending is er gelegenheid met elkaar over deze vragen in gesprek te gaan.Een actueel thema , dat we in de komende jaren waarschijnlijk nog veel terug zullen zien. Daarom van harte bij u aanbevolen.

Voor meer informatie klik hier.

terug