woensdag 26 november 2014 t/m woensdag 26 november 2014

Uitnodiging Gemeenteberaad

Datum: 
 woensdag 26 november 2014 t/m woensdag 26 november 2014
Tijdstip: 
 20:00u
Locatie: 
 Cecilienhof

Tijd: woensdagavond 26 november, om 20.00 uur.
Plaats: St. Caeciliakapel
Koffie/thee: vanaf 19.30u in de Cecilienhof

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het gemeenteberaad op woensdagavond 26 november. Naar aanleiding van het rapport van de Taskforce Gebouwen en de reacties die wij hierop van u mochten ontvangen, heeft de kerkenraad een nieuw plan opgesteld en een projectgroep in het leven geroepen om hier het voortouw in te nemen.
Dit plan gaat –kort gezegd - uit van een kortdurend traject waarin een hernieuwing van de visie van de gemeente en de verkoop van gebouwen wordt gestroomlijnd en in de tijd is uitgezet.Tijdens de gemeenteavond wil de kerkenraad u graag horen over en kennen in dit plan, dat ter plekke zal worden toegelicht.
Het tweede punt in het kader van dit gemeenteberaad betreft het voorgenomen besluit om over te gaan op de verkoop van de Gerfkamer.
Ten derde zal het voorgenomen besluit met betrekking tot het rooster van de erediensten aan u worden voorgelegd.Naast bovengenoemde drie besluiten – voorstel traject, verkoop Gerfkamer en rooster – wil de kerkenraad tevens een aantal andere kwesties aan u voorleggen.
De kerkenraad hoopt op die wijze meer inzicht te krijgen om tot goede verdere besluitvorming te komen.Ten eerste zal u gevraagd worden welke voorkeur bij u leeft ten aanzien van de in de toekomst aan te houden hoeveelheid kerkgebouwen.
Voorts hoort de kerkenraad graag, op welke vragen u gedurende dit proces antwoord zou willen krijgen.De kerkenraad wil dit proces rondom de toekomst van de kerkgebouwen zorgvuldig doorlopen.
Uw betrokkenheid en uw inbreng zijn daarbij onmisbaar!
De kerkenraad streeft ernaar om begin maart een definitief besluit rond de gebouwen aan u voor te kunnen leggen, waarbij het vele werk dat verricht is door de Taskforce Gebouwen en de reacties uit de gemeente van groot belang zijn.

Wij hopen op uw komst en uw input tijdens deze belangrijke avond.
Na afloop van de avond is er in de Cecilienhof, onder het genot van een glaasje fris of wijn, nog gelegenheid om met elkaar na te praten.
 

terug