woensdag 11 mei 2016

Uitnodiging gemeenteavond

Datum: 
 woensdag 11 mei 2016
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof, Balije 1, 4003 GA Tiel

GEMEENTEBERAAD 11 MEI A.S.
Er zijn gemeenteleden die moeite hebben met de besluiten die we als kerkenraad hebben genomen of die vragen hebben over de redenen die daaraan ten grondslag liggen. Er zijn ook gemeenteleden zijn die juist nu graag verder willen bouwen aan onze kerkelijke gemeenschap. Het liefst willen we geen mens verliezen! Dat betekent dat we met iedereen in gesprek willen blijven. We willen niets liever dan als kerkenraad samen met u uit deze impasse komen, omdat we ons geen uitstel kunnen veroorloven.

Vertrouwen
Om te werken aan wederzijds begrip , houden wij een gemeenteberaad op woensdag 11 mei a.s. om 20.00 uur in de Drumptse Hof. We willen graag zo open mogelijk aan de slag gaan, daarom hebben we een gesprekleider van buiten gevonden in de persoon van Frans van Oostveen, oud-locoburgemeester van Tiel.

Vragen
Niet iedereen vindt het makkelijk om in een volle zaal een vraag te stellen. Ieder, die dat wenst, heeft de gelegenheid zijn of haar vraag vooraf in te dienen. Richt u tot de scriba van de kerkenraad, Ds. Leen de Ronde, tel.: 0344 - 634 090 of 06 - 28 30 26 24,
e-mail: scriba@pgtiel.nl

Met vriendelijke groet,
Wim Wassink (voorzitter)

PS
Het gaat de gehele Protestantse Gemeente Tiel aan. Praat daarom mee over onze toekomst op woensdag 11 mei a.s. in de Drumptse Hof, inloop vanaf half acht.

terug