zondag 13 april 2014 t/m zaterdag 19 april 2014

Stille week 2014

Datum: 
 zondag 13 april 2014 t/m zaterdag 19 april 2014
Locatie: 
 diverse locaties

Het thema van de Stille Week is dit jaar: de Boom des Levens. Bomen spreken tot onze verbeelding. Met hun diepe wortels en hun hoge kruinen, de stille stroom van hun sappen, die zorgt voor de cyclus van bloei, groei en verval, wekken zij bewondering.
In de Bijbel komt de boom vaak voor: in het Paradijs stond de levensboom naast de Boom van Kennis van goed en kwaad. De Wijsheid is als een Levensboom (Spr 3:18). Soms wordt de mens met de boom des levens vereenzelvigd: De rechtvaardige groeit als een palmboom, als een ceder van de Libanon (Ps 92). En wie met heel zijn hart de wet des Heren volgt is als een boom, geplant aan levend water (Ps 1).
In het tweede paradijs, het nieuwe Jeruzalem zal het geboomte des Levens staan (Ap 22:2). Elke maand draagt het vrucht en de bladeren zijn tot genezing van de volkeren (cf Ez. 47:17).
Het kruis van Christus tenslotte is ook een Levensboom.
Het palmtakje, achter het kruis, symboliseert de kiemkracht van het dorre hout: hier ontspringt nieuw leven, dankzij de zelfgave van de Zoon.
’n Prachtig thema dus voor de Stille Week, want de grote geheimen die wij in deze week vieren zien we terug in het symbool van de boom:

  • Witte Donderdag: de Boom geeft zijn vruchten en sappen.
  • Goede Vrijdag: de Boom wordt omgehakt.
  • Pasen: aan de dorre stronk ontkiemt nieuw leven, de sappen stromen weer.
Het hele programma van de stille week vindt u hier.

terug