Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening
Wij kunnen betrokken worden bij vragen over schulden. Bij kleine financiële problemen kan soms direct een beroep op ons worden gedaan via Hulp en advies (telefoonnummer 06-81974923; hulpenadvies@pgtiel.nl). Daarnaast kunt u bij grotere financiële problemen contact opnemen met de Stichting Hulp voor elkaar (schuldhulpmaatje). Deze helpt b.v. bij het op een rij zetten van de papierwinkel of helpt met het berekenen van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Soms kunnen wij u ook zelf hulp bieden met een buddy, een maatje om u hierbij tijdelijk bij te staan. In noodgevallen kan ook hulp worden gegeven in de vorm van huisraad, waarvoor wij onze gemeenteleden benaderen.
terug