Presentatie Taakgroep V&T Presentatie Taakgroep V&T
Vanuit de Taakgroep Vorming en Toerusting  

De taakgroep Vorming en Toerusting bestaat uit: Marije Soethout, Joke Coerver en namens de Suitbertusparochie Ed van de Moosdijk.
Er wordt een veelheid aan activiteiten georganiseerd.
Alle activiteiten zijn te vinden in op de website in de agenda.
U kunt de taakgroep bereiken via VenT@pgtiel.nl.
terug