Pastoraat Pastoraat
Onderling contact
In onze gemeente wordt veel waarde gehecht aan het onderling contact tussen gemeenteleden. Dit wordt ondersteund door het koffiedrinken iedere week na de dienst, door diverse ontmoetingsactiviteiten en een adressenboekje voor gemeenteleden, zodat mensen elkaar makkelijker kunnen bellen, mailen of een kaartje sturen. Op deze manier wordt geprobeerd het onderling pastoraat te bevorderen.

Individueel pastoraat
We hebben onlangs voor het individueel pastoraat de omslag gemaakt van een aanbod gestuurd naar een vraag gestuurd pastoraat. Dat wil zeggen dat mensen worden aangemoedigd zelf contact op te nemen met predikant of pastoraal werker, wanneer er behoefte is aan pastoraal contact. Daar hoeft uiteraard geen specifieke reden voor te zijn.
Daarnaast wordt er gewerkt aan het onderling pastoraat. Op verschillende manieren worden contacten tussen gemeenteleden, die behoefte hebben aan gezelschap of af en toe een praatje, bevorderd.

Nieuw ingekomenen
Er is een groep vrijwilligers die zich bezighoudt met het welkom heten van nieuw ingekomenen. Dit gebeurt in de vorm van welkomstpakketjes die thuis bezorgd worden en een jaarlijkse welkomstbijeenkomst om nieuwe gemeenteleden met elkaar en andere gemeenteleden in contact te brengen. Deze groep zorgt ook voor felicitaties bij geboorte en aandacht voor verhuizing binnen de eigen gemeente.

Diverse andere activiteiten
Naast al het bovenstaande worden er ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Er zijn themabijeenkomsten, waarin over een bepaald onderwerp met elkaar gesproken wordt. Dit kan gedeeltelijk informatief zijn, maar zal zeker ook gaan over de eigen ervaring en beleving.
Ook de vrijwilligersdag willen we hier noemen. Deze dag is een gezellige bijeenkomst met eten om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Dit lijkt misschien een beetje vreemd in het kader van pastoraat, maar vanuit het perspectief van omzien naar elkaar en onderling contact is het zo gek nog niet.

Wie weet wat nog meer…?
Er zijn nog meer plannen, die nog niet uitgewerkt zijn en ook het hierbovenstaande heeft misschien nog niet zijn optimale vorm gekregen, maar er wordt met verve aan gewerkt en er komt veel positieve energie uit voort! Al deze activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de taakgroep Pastoraat die weer nieuw leven ingeblazen wordt.

Contact
Heeft u vragen of wilt u pastoraal contact? De contactgegevens van onze predikanten en kerkelijk opbouwwerker kunt u vinden op de pagina "Predikanten".
 
terug