Oud papier ophalen Oud papier ophalen
Eén keer per maand wordt door de Protestantse Gemeente Tiel het oud papier opgehaald. Wij gaan dan met 10 personen achterop 5 vuilniswagens de oud papier containers legen in 5 wijken rondom het ziekenhuis. We zoeken nog versterking in dit team.
Functie: ongeveer 5 avonden per jaar, 2,5 uren per avond meelopen.

Wij vragen:
  • iemand gezond van lijf en leden
Wij bieden:
  • een gratis workout
  • koffie en koek na afloop (en periodiek oliebollen, snert)
  • een gezellige sfeer

Heeft u interesse of heeft u vragen? Neem dan contact op met Jaap Klokman!
terug