Orde van dienst Orde van dienst
Iedere zondag vieren wij een dienst - en ook bij feesten kennen wij regels. Lang niet altijd worden die regels ook opgeschreven - in de kerk doen wij dat wel. Zo weet iedereen waar je aan toe bent. Er worden keuzes gemaakt - wanneer we gaan staan bijvoorbeeld of welke woorden wij met elkaar  uitspreken. Liturgie is steeds in ontwikkeling en zo kent de onze heel oude wortels en nieuwe ontwikkelingen. Wij lezen in de dienst uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) en zingen voornamelijk uit het Liedboek van 2013.

Met deze liturgie brengen wij bij elkaar, wat in de verschillende kerkgebouwen gebruikelijk was. Er wordt al vierende eenheid gecreëerd. Van de andere kant is er alle vrijheid, om van de regels af te wijken, wanneer dat wenselijk is. Dit geldt zeker voor bijzondere vieringen, bijvoorbeeld jeugddiensten of Taizèvieringen.

U vindt onze orde van dienst hier.
terug