Mogen wij u uitnodigen? Mogen wij u uitnodigen?
In de vorige SamenKerk heb ik een gedicht van Patricia Kayo met u gedeeld, waarin stond ‘Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid’ en ‘… in de gemeenschap heeft ieder duizend handen, heeft ieder duizend voeten, loopt niemand ooit alleen.’

Gezamenlijke trektocht
Wij, de leden van de werkgroep gemeenteopbouw, willen daarom zoveel mogelijk gemeenteleden uitnodigen om met ons op pad te gaan in een gezamenlijke trektocht.
Waar die trektocht ons heen leidt, weten we nu nog niet, dat zal gaandeweg duidelijk worden. Wat we wel weten is dat ieders bijdrage van groot belang is, of u nu hoort tot de kern of tot de rand van onze gemeente. Juist wie meer op een afstand staat kan vaak een goede raad geven.

De trektocht begint met verlangen
Bijna ieder gemeentelid koestert wel een herinnering aan een gebeurtenis waarvan je achteraf zei:
 ‘Yes! Dat is voor mij kerk, gemeente-zijn’.
We nodigen u daarom uit om die herinnering met ons en met andere gemeenteleden te delen. Bovendien willen we u vragen om deze herinnering te vertalen naar wat u persoonlijk verlangt voor de Protestantse Gemeente Tiel. Naar wat voor een gemeente verlangt u diep van binnen?

Uw reacties en verhalen verzamelen we dan als richtingaanwijzers die helpen om een volgende stap te zetten op ons gezamenlijke pad, namelijk het vaststellen van een overkoepelend thema. Verderop in deze brief leest u hoe u uw verhalen kunt delen.

Verslag van onze trektocht vindt u in SamenKerk en op de website
Via het kerkblad SamenKerk en de website houden we u op de hoogte van de vorderingen van onze trektocht. Hebt u nog een vraag of opmerking dan is een telefoontje of mailtje naar Lyska mogelijk. Graag zelfs want wij horen graag wat u er van vindt! (06-42883219 of mail.lyska@gmail.com)

Wij hopen dat we u enthousiast gemaakt hebben om deze trektocht met ons te ondernemen of in ieder geval mee te denken over een thema en zijn benieuwd naar uw reactie.

Hartelijke groet ook namens de werkgroep Gemeenteopbouw,

Kerkelijk opbouwwerker PGTiel

Hieronder vindt u een aanzet om uw verlangen op te schrijven en met ons te delen. Liefst ontvangen wij van ieder gezinslid een eigen reactie – ook van kinderen en jongeren.
Voor kinderen hebben we de vragen een beetje anders geformuleerd.

Uw verhalen en verlangen delen
U kunt uw reactie tot uiterlijk 31 maart op de volgende manieren indienen:
  • Schrijf uw verhaal rechtstreeks in de mail en verzend naar gemeenteopbouw@pgtiel.nl.
  • Online: klik voor de versie voor volwassenen hier, klik voor de versie voor kinderen hier.
     
  • Verstuur uw verhaal via de post naar het volgende adres: Drumptse Hof, t.a.v. Werkgroep Gemeenteopbouw, De Balije 1, 4003 GA Tiel
We zouden het waarderen als u uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer met ons wilt delen, zodat we u voor het vervolg van onze reis misschien nog kunnen benaderen. Wij zullen uiteraard vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres en/of telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………
 
  1. Dit is mijn verhaal:
Ik heb het volgende een keer meegemaakt/ervaren… Hiervan zeg ik: ‘Yes!!! Dit is voor mij kerk!’…
Voor kinderen: Wat is het leukste wat je wel eens hebt meegemaakt in de kerk?...
 
  1. Maak de zin af: Ik verlang naar een kerkelijke gemeente waarin/die…
    Voor kinderen: Als ik de baas zou zijn van de kerk, dan…

 
terug