Moderamen Moderamen
Het moderamen bereidt de vergaderingen van de Kerkenraad voor. In het moderamen zitten de voorzitter en de scriba van de Kerkenraad en een vertegenwoordiger van het College van Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters.

De leden van het moderamen (agendacommissie) zijn:
  • Peter Buth, ouderling en scribaat
  • Detlef Bohlken, predikant
  • Frank de Haan, ouderling kerkrentmeester en namens het college van kerkrentmeesters
  • Christine Korbeeck, ouderling en notulist
terug