Missie van ons diaconaat Missie van ons diaconaat
In het Barmhartigheidsdiaconaat staat de concrete hulpverlening in al z’n uitvoeringsfacetten centraal. Er wordt daarbij gekozen om alle aanwezige deskundige mensen en middelen zodanig te bundelen dat effectief, efficiënt en – bij acute situaties - snel gehandeld kan worden.

In het Gerechtigheidsdiaconaat gaat het primair om het onderkennen en kiezen van structuren in onze samenleving waarvan mens, dier en aarde (milieu) de dupe (kunnen) worden en die verhinderen dat mensen tot hun recht komen. Het gaat hierbij vooral om lezen, (onder)kennen, bewust maken, overleggen en eventueel actie voeren om veranderingen tot stand te brengen.
terug