maandag 20 april 2015

kerkenraadsvergadering op maandag 20 april 2015

Datum: 
 maandag 20 april 2015
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof

1 Welkom en Opening

2 Appèl nominaal

3 Vaststellen van de agenda

4 Postlijst

5 Verslagen

 • van kerkenraadsvergadering 25 maart 2015
 • overleg met organisten d.d. 16 april

6 Mededelingen uit moderamen:
 • gesprek met gemeente over gebouwenbesluit: 6 en 13 mei
 • Losmaking Han de Neeling, 10 mei
 • Verzoek redactie RD voor reportage

7 Dienstenrooster PGT 2e helft 2015

8 Verzoek tot herziening kerkenraadsbesluit – toelichting Jan Crezee

9 College van kerkrentmeesters:
 • Vacatures bij college en vrijwilligers
 • Actie ten aanzien van status Wadenoijen
 • Actie ten aanzien van haalbaarheidsonderzoek St. Maarten
 • Commissie Geldwerving
10 College van diakenen

11 Uit de Taakgroepen:
 • Pastoraat - nieuwe wijkindeling
 • Jeugd en gezin - vacature jeugdambtsdrager (zie bijlage)
 • Vorming en toerusting
 • Eredienst
 • Communicatie - kerkblad nieuwe stijl
 • Lutherse identiteit

12 Uit de secties

13 Rondvraag

14 Sluiting


 

terug