woensdag 25 maart 2015

Extra kerkenraadsvergadering

Datum: 
 woensdag 25 maart 2015
Tijdstip: 
 19.30 uur
Locatie: 
 Caeciliënhof

In de vergadering van 9 maart heeft de kerkenraad van de PG Tiel gesproken over de reacties die binnengekomen zijn vanuit de gemeente naar aanleiding van het voorgenomen gebouwenbesluit van 16 februari en die ook tijdens het gemeenteberaad van woensdag 4 maart uitgesproken zijn.
Er is voor woensdag 25 maart een volgende kerkenraadsvergadering gepland.
Het is de kerkenraad helaas niet gelukt om in één avond tot haar eindbesluit te komen.
Helaas, want de kerkenraad beseft terdege dat de gemeente nog eens twee weken in het ongewisse verkeert. Dat vraagt veel van u, en dat spijt ons zeer.
Echter, om tot een zorgvuldig genomen besluit te komen, na alle reacties die de gemeente heeft ingebracht, is deze extra avond noodzakelijk.
U hoort zo spoedig mogelijk na 25 maart opnieuw van ons.

Namens het moderamen, wnd. scriba,
Leen de Ronde, tel. 634090 / 06-28302624 scriba@pgtiel.n

terug