maandag 9 maart 2015

Vergadering Kerkenraad Protestantse Kerk Tiel

Datum: 
 maandag 9 maart 2015
Tijdstip: 
 19:30
Locatie: 
 Drumptse Hof

Agenda  voor vergadering kerkenraad  van Protestantse Kerk Tiel op maandag 9 maart 2015  in de Drumptse Hof, aanvang 19.30 uur.
 

 1. Welkom en opening 
 2. Appel nominaal    
 3. Introductie nieuwe notulist: Joella v.d. Breggen 
 4. Verslagen van vergaderingen 16 febr. 2015.  
 5. Postlijst  en Mededelingen 
 6. Voorgenomen besluit   t.a.v.  gebouwen PGT  van 16 febr. met reacties vanuit gemeenteberaad van 4 maart. 
 7. College van diakenen: 
 8. College van kerkrentmeesters 
 9. Berichten uit taakgroepen 
 10. Berichten uit secties 
 11. Sluiting van vergadering

terug