zondag 29 oktober 2023 om 10:00 uur

St Maartenskerk - Oecumenische Oogstdankdienst m.m.v. Soli Deo Gloria en Doreminicus
Voorganger(s): ds. Marije Soethout en lec. Peter Gruijthuijsen

Geheel in de jaarlijkse traditie houdt de Dominicuskerk samen met de Protestantse Kerk Tiel op zondag 29 oktober as. een oecumenische Oogstdankviering in de St. Maartenskerk, Kerkplein 3 te Tiel.  
Met medewerking van de koren Soli Deo Gloria en Doreminicus.

Het thema van de viering is “omzien naar elkaar”.
De viering is toegankelijk voor ieder die stil wil staan bij de herkomst van ons voedsel - bij het bijzondere van de oogst en bij het samen delen daarvan.

Tijdens de viering zal aandacht gevraagd worden voor het initiatief van beide kerken om te komen tot het plaatsen van (voedsel)deel-kasten in Tielse wijken.

Na de viering staan er enkele tafels klaar van de Voedselbank, Thedinghsweert, Stadsmoestuin De Franciscushof, de Wereldwinkel en Seija’s nieuwe boek en kaarten.

In deze kerk worden opnames gemaakt met als doel het aanbieden van Kerk TV aan iedereen die de dienst niet kunnen bijwonen. U kunt de kerkdienst meekijken (of later terugkijken) via kerkdienstgemist.nl.

De orde van dienst vindt u hier.

De collecte voor deze week vindt u hier.

terug