donderdag 30 maart 2023 om 14:30 uur

Paasviering senioren in de Ontmoetingskerk
Voorganger(s): ds. Marije Soethout


De Werkgroep Senioren van de PGTiel nodigt u van harte uit voor de Paasviering in de Ontmoetingskerk op 30 maart van 14:30 uur tot 16:15 uur.

Vanaf 14:30 uur ontmoeting in de Drumptse Hof onder genot van kopje koffie / thee.
Daarna wordt er o.l.v. ds. Marije Soethout een viering gehouden in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk. U bent van harte uitgenodigd.

Meer informatie bij:
Ank van der Molen:   M 06 - 129 00 109
Sjaan van der Werk: M 0344 - 621088

U kunt de kerkdienst meekijken (of later terugkijken) via kerkdienstgemist.nl.

terug