Informatie over pastoraat Protestantse Gemeente Tiel

Informatie over pastoraat Protestantse Gemeente Tiel
Als kerkelijke gemeente vormen we een gemeenschap van mensen.
In een tijd van toenemende individualisering vinden we het belangrijk om als kerk een  gemeenschap te zijn waar ruimte en tijd is voor ontmoeting en aandacht voor elkaar. Mensen kunnen er terecht voor een goed gesprek.
We willen oog en oor hebben voor wat mensen bezig houdt.
Geloofs- en levensvragen kunnen daarbij een plek krijgen. We proberen elkaar steun en zorg te geven in periodes van pijn en verdriet. 
We leven mee op momenten van vreugde, zoals rondom geboorte, huwelijk, jubilea etc.
Daarnaast leggen we contact met nieuw ingekomen leden.
 
Het georganiseerde pastoraat vindt plaats in pastorale secties. Daarbinnen zijn predikanten, coördinatoren en medewerkers betrokken bij het bezoekwerk.
Naast deze georganiseerde vorm van pastoraat zijn er echter vele andere momenten van ontmoeting en aandacht voor elkaar. Onderlinge contacten vinden wij belangrijk. Bijvoorbeeld tijdens het koffie drinken na de kerkdienst, tijdens maaltijden, wandelingen, gesprekskringen, activiteiten van vorming en toerusting, bijeenkomsten voor ouderen, diaconale activiteiten, etcetera.
Elke activiteit biedt gelegenheid om er te zijn voor elkaar.
Pastoraat is iets van de hele gemeente.
 
Mocht u prijs stellen op bezoek dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren. Ook kunt u bij hen lief en leed melden.
 
U kunt met uw vragen of opmerkingen ook via de mail terecht
pastoraat@pgtiel.nl
 
Voor direct contact met één van de predikanten kunt u hier terecht (onder kopje: Pastorale Sectorindeling.)
 
terug