woensdag 5 april 2017

In gesprek met de Bergrede (deze datum onder voorbehoud)

Datum: 
 woensdag 5 april 2017
Tijdstip: 
 20:00 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof

Graag wil ik gezamenlijk in vier of vijf avonden (op woensdagen) in gesprek komen met de Bergrede.
Naast de boekjes van dr. J. de Graaf (met bovenstaande titel) en Feitse Boerwinkel: Meer dan het gewone, wil ik me oriënteren op de Joodse schrijver Pinchas Lapide: De Bergrede, utopie of program?
en de katholieke bijbeluitlegger Peter Schmidt: Ongehoord, christen zijn volgende de Bergrede.
De volgende avonden zijn wat mij betreft gereserveerd: de woensdagavonden van  15 febr.  1 maart,
15 maart, 29 maart en mogelijk nog 5 april. Aanvang 20.00 uur in de Drumptse Hof.
Graag tevoren aanmelden voor deelname bij ondergetekende.
 
 Ds  Leen de Ronde,  tel. 634090/ 06-28302624;  email: ronde@solcon.nl

terug