Begroting 2023

Begroting 2023
Vanuit het college van Kerkrentmeesters: de begroting 2023 van het College van Kerkrentmeesters is door de kerkenraad geaccepteerd en door de CCBB (classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken) goedgekeurd.

Uiteraard kunt u voor vragen, verdere toelichting of de volledige begroting terecht bij het College van Kerkrentmeesters.
Om de begroting 2023 in te zien, klik hier.
terug