Haal en breng service Wadenoijen Haal en breng service Wadenoijen
Er zijn mensen binnen onze kerkelijke gemeente die niet (meer) in staat zijn zelfstandig naar de erediensten kunnen komen. Indien mogelijk kunnen zij opgehaald worden door één van onze gemeenteleden naar de kerkdienst worden gebracht. Natuurlijk worden ze ook weer thuis gebracht.
Wilt u graag gehaald en gebracht worden omdat u dit zelf niet meer kunt of durft? U kunt zich bij onderstaande persoon opgeven:
terug