Giften Giften
Natuurlijk stellen wij het op prijs als u één of meer van onze diaconale doelen met een gift ondersteunt. Eenmalige of periodieke giften, die u aan onze diaconie doet zijn fiscaal aftrekbaar. Verder geldt een fiscale vrijstelling van het afdragen van schenk- en erfbelasting over ontvangen giften, legaten en nalatenschappen.

De Protestantse gemeente Tiel is ANBI erkend.
Kamer van Koophandel nummer: 76470849
RSIN/Fiscaal nummer: 824103737.

De officiële tenaamstelling van de diaconie is:
DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE TIEL.
Het IBAN van de diaconie is: NL92 RABO 0362 9108 04
op naam van CVD Prot. Gemeente Tiel, Tiel.


Voor fiscale informatie over giften en erfenissen kunt u terecht op de site van de Belastingdienst; daar moet u als trefwoord "giften" invoeren.
terug