GEZOCHT SCRIBA (m/v) GEZOCHT SCRIBA (m/v)
We zijn zeer dringend op zoek naar een scriba (m/v). Mijn leeftijd en persoonlijke omstandigheden maken dat ik per 1 januari 2022 zal stoppen als scriba van onze kerkenraad. Zonder scriba kunnen we niet als Protestantse Gemeente Tiel, dus de vacature móet worden opgevuld. Uiteraard zal ik mijn opvolg(st)er grondig inwerken en ook de eerste tijd van harte terzijde staan! Laat onze gemeente niet in de steek!
Reacties graag aan:
Watze Elgersma, tel. 06 4003 6968 en/of scriba@pgtiel.nl
terug