dinsdag 17 februari 2015

Gesprekskring Geloof, Kerk en Leven

Datum: 
 dinsdag 17 februari 2015
Tijdstip: 
 volgt na opgave
Locatie: 
 volgt na opgave bij ds. Karin Spelt

Gesprekskring Geloof, Kerk en Leven
Vorig jaar is er een doorstart gemaakt met de gesprekskring die ik (ds. Karin Spelt) al meer dan 10 jaar leid. De groep was wat klein geworden. Een gesprekskring onder leiding van Detlef Bohlken was een paar maanden daarvoor gestopt. Na een oproep hebben een paar mensen uit deze kring zich bij ons aangesloten. Samen met wat nieuwe mensen hebben we nu weer een vitale groep met 10 mensen. We kiezen elke keer een thema. Soms uit de Open Deur. Soms aansluitend bij de actualiteit. Deelnemers kunnen ook zelf thema’s aandragen. Nieuwe mensen zijn altijd welkom.
Momenteel bestaat onze groep uit vrouwen, maar mannen zijn ook van harte welkom. De leeftijd ligt in de middengeneratie, dus van ongeveer 35 tot ongeveer 55 jaar. We kiezen onderwerpen die bij deze generatie past. Het is een drukke levensfase, waarin het lang niet altijd lukt regelmatig bij de kerk betrokken te zijn. Deze kring helpt om toch af en toe na te denken en met elkaar te spreken over geloof, kerk en leven.
Informatie over plaats en tijd en opgave bij Ds. Karin Spelt (karin.spelt@gmail.com, 06-13554749 (werk), 0481-373575 (privé))
 

terug