Vruchtbare gesprekken voor de zomer

Vruchtbare gesprekken voor de zomer
Vruchtbare gesprekken vóór de zomer – …en daarna!
Alle groepjes in het kader van Gemeenteopbouw die voor de zomervakantie gepland waren, hebben inmiddels plaatsgehad. Het waren mooie en zeer vruchtbare gesprekken. De reacties van de deelnemers waren over het geheel genomen positief en iedereen was heel blij om elkaar weer ‘live’ te kunnen ontmoeten.
De gesprekken laten al bepaalde lijnen zien, waarvan ik denk dat we daar straks mee verder kunnen, maar meer gesprekken zijn nog nodig. Graag verwijs ik naar de SamenKerk die verschenen is op 11 juli j.l. Daarin vertel ik iets meer over het vervolg van het proces.
Er zijn al een heel aantal mensen die in september en oktober willen deelnemen aan een groepje, maar er kunnen er makkelijk nog meer bij! Dus als u denkt, dat is misschien ook wel wat voor mij, stuur dan even een mailtje, dan kan ik u erover informeren.
Vanaf 14 juli heb ik vakantie tot en met 8 augustus, maar uw mailtje komt toch wel aan, ik lees het alleen pas later J. Telefonisch ben ik in die periode niet bereikbaar, maar vanaf 9 augustus kunt u ook weer bellen.
Namens de werkgroep, Lyska van der Elst (06-42883219, gemeenteopbouw@pgtiel.nl)
 
terug