woensdag 17 mei 2017

Gemeente-beraad van PGTiel over nieuw beleidsplan

Datum: 
 woensdag 17 mei 2017
Tijdstip: 
 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)  - 22:00 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof

In de Drumptse Hof wordt op woensdagavond 17 mei een gemeente-beraad gehouden voor ieder, die betrokken is bij de Protestantse Gemeente Tiel. Deze avond gaat over een nieuw beleidsplan dat in voorbereiding is. Het plan heeft betrekking op de periode 2018 – 2021.

Wat is de missie van ons gemeente-zijn ? Welk visioen hebben we voor ogen en is dat ook haalbaar ? Welke koers zetten we uit naar de toekomst ? Belangrijke vragen, waar we alleen in gesprek met elkaar verder in kunnen komen. Een werkgroep van de kerkenraad heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een eerste voorstel.

Vanaf begin mei is dit concept te raadplegen op deze website, evenals een verkorte versie als leeswijzer.  Op woensdagavond 17 mei kan uw inbreng en/of kritiek het nog beter maken.

Vanaf 19.30 uur staat er koffie/ thee klaar. We beginnen om 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur


         “ Zolang  wij ademhalen….”

terug