woensdag 4 maart 2015

Gemeenteberaad

Datum: 
 woensdag 4 maart 2015
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Caeciliakapel.

De kerkenraad nodigt u allen van harte uit voor het gemeenteberaad op woensdag 4 maart. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee in de Caeciliënhof. Om 20.00 uur begint het gemeenteberaad in de Caeciliakapel. U krijgt er informatie over de besluiten die de kerkenraad heeft genomen m.b.t. de (kerk-)gebouwen.Daarna vernemen we graag uw reactie op deze plannen. De kerkenraad zal deze reacties meenemen in de definitieve besluitvorming.
 
De kerkenraad heeft in de vergadering van 16 februari unaniem een besluit genomen en is nu voornemens:

  1. De Maartenskerk te onttrekken aan regulier gebruik en onder te brengen in een stichting met de mogelijkheid de kerk voor circa vier hoogtijdagen terug te huren.
  2. De Schaepmankerk en bijgebouwen te verkopen.
  3. Met betrekking tot Wadenoijen: in samenspraak met betreffende gemeenteleden te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en welke behoefte er is om meer met omliggende dorpen samen te werken en daarom gedurende dit onderzoek de kerk en het verenigingsgebouw van Wadenoijen niet mee te nemen in dit besluitvormingsproces.
  4. In 2016 de pastorie van Wadenoijen te verkopen.
  5. 6 hectare landbouwgrond te verkopen zodra deze vrij van pacht is.
  6. De Gerfkamer en het Inloophuis te verkopen.
  7. Op termijn ook de pastorie in Drumpt te verkopen.
De kerk in Drumpt blijft derhalve in gebruik als grote vierplek met daarbij de Drumptse Hof.
De Caeciliakapel blijft als kleine vierplek in het centrum in gebruik met daarbij de Ceciliënhof. Deze laatste zal zo mogelijk aangepast worden om als inloophuis te kunnen fungeren.
Woensdag avond 4 maart, 20.00 uur hopen we u verder te infomeren en met u in gesprek te gaan.
Vanaf woensdag 25 februari is het rapport van het projectteam op te vragen bij de scriba van de kerkenraad: scriba@pgtiel.nl  tel. 0344-634090

terug