maandag 27 maart 2017

Gedachten over het Onze Vader

Datum: 
 maandag 27 maart 2017
Tijdstip: 
 19:30
Locatie: 
 parochiecentrum geloofsgemeenschap St Dominicus, St. Walburgpad 3, Tiel

Gedachten over het Onze Vader
 
Het is het gebed wat Jezus ons leerde en misschien wel de meest gebruikte tekst uit de Bijbel.
Het Onze Vader verbindt christenen over de hele wereld in alle tijden met elkaar.
Wanner wij het  bidden zeggen we niet alleen de woorden na van Jezus Christus –die ons dit gebed heeft geleerd- maar ontmoeten wij hem ook.
Want “het gebed des Heren” is het evangelie in een notendop.
Jezus’ leerlingen zagen hoe hij leefde, ze hoorden hem spreken, ze zagen hoe hoe hij met de mensen omging en ze zagen hoe hij bad. En ze vroegen: ”Leer ons bidden, zó bidden als jij”.
En Jezus zei: “Als je bidt, bid dan zo: Onze Vader, die in de hemel zijt”.
Velen van ons bidden dit gebed nog dagelijks.
Maar waarom gebruikte Jezus juist deze woorden om tot God te bidden?
Anders gezegd, wat bidden we eigenlijk precies wanneer we het Onze Vader bidden?
 
Van harte nodig ik u uit om samen met mij het Onze Vader te overwegen en samen op zoek te gaan naar de diepere betekenis van dit gebed.
 
Plaats: parochiecentrum geloofsgemeenschap St Dominicus, St. Walburgpad 3, Tiel
Tijd, 27 maart 19.30 uur
aanmelding: secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl
o.v.v. Gedachten over het Onze Vader
 

terug