Eindejaarscollecte 2023 Eindejaarscollecte 2023
Ga mee!
Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

Geacht gemeentelid,

Het jaar 2023 loopt ten einde. In het afgelopen jaar hebben we ons als gemeente ingezet om God, elkaar en de ander te ontmoeten. In eredienst, diaconaat en pastoraat, jeugd- en seniorenwerk, koren en bijbelkringen laten we ons inspireren door Gods woord, en zien we om naar elkaar.

Het jaarthema van de Protestantse Kerk, Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde, daagt ons als gemeente uit om contact te leggen met andere christenen in onze eigen woonplaats en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt doorgeven. In het nieuwe jaar willen we ons daarvoor inzetten en delen van Gods liefde en trouw.

Onze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage. Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift. Geef voor het werk in onze gemeente tijdens de kerkdienst van 25 december of maak uw bijdrage over volgens onderstaande betaalinstructie.


Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!Frank de Haan, voorzitter van de kerkenraad (a.i.)


Maak uw gift als volgt over:
U neemt de onderstaande gegevens over bij uw betaling. Dat kan via internetbankieren,
via mobiel bankieren of op het overschrijvingsformulier van uw bank. Of scan de QR-code hieronder met de QR/barcode-scan app op uw telefoon om de betaling via iDeal te voldoen.

Bedrag:                    door uzelf in te vullen
Rekening (IBAN):    NL48 RABO 0362 9855 10
Naam ontvanger:    CvK Protestantse Gemeente Tiel
Betalingskenmerk: Eindejaarscollecte 2023

                                 
 
terug