ds. Leen de Ronde

ds. Leen de Ronde
Mijn eerste kennismaking met Tiel dateert uit najaar 1984. In de afsluitende fase van mijn studie theologie te Utrecht zocht ik een stageadres (vicariaat) en vond die hier in de St. Maartensgemeente bij ds. Henk Woldendorp. De leerperiode van drie maanden was kort maar onvergetelijk.
Sinds januari 1986 ben ik als predikant aan een kerkelijke gemeente bevestigd. De eerste plaats was Koekange in Zuidwest-Drenthe, in combinatie met 20% ziekenhuispastoraat in het Diaconessen-ziekenhuis van Meppel. In augustus 1991 verhuisde ons gezin, dat inmiddels uit zes kinderen bestond (vier jongens en twee meiden, ook in die volgorde) naar Eerbeek aan de rand van de Veluwe. In alle opzichten een mooie tijd waarin het Samen-op-weg proces goede stappen vooruit maakte. Ook kreeg ik in deze tijd interesse in vraagstukken op het raakvlak van levensbeschouwing en milieu. Een tijdlang was ik lid van de provinciale werkgroep Kerk en Milieu en ook aangesloten bij een plaatselijke milieugroep. In zomer 2004 kwam ik opnieuw naar Tiel, nu als  predikant van de Hervormde Gemeente Tiel (St. Maarten) en Wadenoijen, die in 2011 opgenomen werd in de Protestantse Gemeente Tiel. Met mijn vrouw Moni woon ik in de wijk Passewaaij, onze kinderen zijn inmiddels uitgevlogen.
 
Het werk als dominee van een kerkelijke gemeente doe ik nog altijd met hart en ziel. De begeleiding van mensen op hun weg van leven en geloven, blijft een uitdaging en ook een verrijking van je eigen leven. En vrijgesteld zijn om je te kunnen verdiepen in de bronnen van het geloof, beschouw ik als een voorrecht, dat al bijna niet meer van deze (zeer zakelijke) tijd is. Sinds ds. Henk Woldendorp hier predikant was, bestaat er de wekelijkse preekvoorbereidingsgroep in Tiel (op dinsdagavond 19.30 uur in het Inloophuis). Die traditie wil ik met overtuiging voortzetten.
In mijn middelbare schooltijd heb ik de schoonheid van poëzie en de waarde van literatuur ontdekt. Een groeiende belangstelling voor beeldende kunst is daar aan gepaard gegaan. Christelijk geloof en kunst delen beide in een symbolische werkelijkheid, die de deur naar de ziel en de toekomst van deze wereld kan openen. Zo ziet u mij op deze foto in het Groninger museum voor de afbeeldingen (druksels), die de kunstenaar Hendrik Werkman in de oorlogsjaren maakte bij de Chassidische Vertellingen van Martin Buber (najaar 2015).
 
U kunt mij bereiken via email: ronde@solcon.nl   of telefoon: 0344-634090/ 06-28302624
 
terug