Diaconaal platform Tiel Diaconaal platform Tiel
De diaconie maakt deel uit van het Diaconaal platform Tiel. Daarin worden gezamenlijke diaconale activiteiten besproken/ondernomen en de eigen activiteiten van de verschillende kerken met elkaar afgestemd.
Momenteel zijn de deelnemende kerken:
 • Christengemeente De Hoeksteen
 • Diaconaal overleg RK geloofsgemeenschap H. Dominicus (van de H. Suitbertusparochie)
 • Evangelische Zendingsgemeente De Ark
 • Geredja Injili Maluku (Molukse kerk Anugerah)
 • Gereformeerde kerk Vrijgemaakt (Magnificatkerk)
 • Protestantse gemeente Kapel en Kerk Avezaath
 • Protestantse gemeente Tiel
Waar staat het Diaconaal Platform Tiel voor:
 • Stimuleren van sociale en diaconale zorg voor de plaatselijke samenleving en het (helpen) ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
 • Op elkaar afstemmen van initiatieven van de individuele diaconieën.
 • Samenwerken op het gebied van uitwisseling van kennis en ervaring op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein tussen de aangesloten kerken/diaconieën.
 • Signaleren van ontwikkelingen op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein en de aangesloten kerken/diaconieën  daarover informeren.
terug