College van Diakenen College van Diakenen
Het College van Diakenen bestaat uit diakenen uit alle secties. Alle diakenen zijn lid van de kerkenraad van de PGT. Het college vergadert 8 á 10 keer per jaar.
Binnen de diaconie hebben we verschillende werkgroepen die zich met alle aspecten van diaconaat bezig houden.

Meer hierover vindt u onder het kopje "Dienen", "diaconale activiteiten".
 
U kunt ons bereiken via de contactgegevens op deze site.
terug