Diaconaat in en rondom de erediensten Diaconaat in en rondom de erediensten
In elke eredienst wordt er een collecte voor diaconale doelen gehouden Het geld dat wordt opgehaald is voor één van de diaconale doelen die door het college van diakenen zorgvuldig zijn uitgezocht. Naast diverse collectes voor KerkinActie wordt er regelmatig gecollecteerd voor het Inloophuis Tiel en de Voedselvank Rivierenland. Ook andere regionale, landelijke en wereldwijde doelen komen aan bod.
Lees over Kerk in Actie: http://www.kerkinactie.nl/

Daarnaast zorgen diakenen er voor dat de bloemen die er wekelijks in het liturgisch centrum staan naar een gemeentelid gaan die een groet kunnen gebruiken.

Binnen de PGT kennen we een zogenaamde 'haal en breng' service. Er zijn mensen binnen onze kerkelijke gemeente die niet (meer) in staat zijn zelfstandig naar de erediensten kunnen komen. Indien mogelijk kunnen zij opgehaald worden door één van onze gemeenteleden en naar de kerkdienst worden gebracht. Natuurlijk worden ze ook weer thuis gebracht.

Ook hebben de diakenen in de avondsmaaldiensten een belangrijke taak.
terug