Diaconaal project PG Tiel

Diaconaal project PG Tiel
Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Pakistan
Samen zijn we de kerk
Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben
ontvangen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema: 'Versterk de kerk.'

Pakistan heeft 200 miljoen inwoners. Drie miljoen christenen vormen daar een kleine minderheid. Samen met de 2,5 miljoen hindoes zijn christenen een minderheid in dit overwegend soennitisch islamitische land.
De Kerk van Pakistan is een krachtige geloofsgemeenschap met 800.000 leden. Deze kerk wil diaconaal aanwezig zijn in de samenleving en komt op voor armen en zwakken.
Bijvoorbeeld voor meisjes uit afgelegen dorpen: de kerk zorgt er voor dat ook zij de kans krijgen zich te ontwikkelen en werk te vinden.
De Kerk van Pakistan heeft veel aandacht voor jongeren. Het team van jongerenwerkers organiseert trainingen, gospelconcerten en theater en helpt jongeren om werk te vinden. Ze leggen ook contact met islamitische jongeren en organiseren samen met hen vredesconcerten.
De Kerk van Pakistan is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema 'Versterk de kerk', waar onze gemeente zich komende tijd voor inzet. Lees
meer op www.kerkinactie.nl/pakistan

Vanaf Pasen schenken wij een jaar lang iedere tweede zondag van de maand in onze kerkdiensten aandacht aan dit project. Ook is de diaconale collecte op die dagen voor dit project bestemd.

Giften voor dit project kunt u overmaken naar IBAN NL92 INGB 0362 9108 04
op naam van CVD Prot. Gemeente Tiel, Tiel onder vermelding van gift Pakistan.
 
terug