donderdag 20 november 2014

De god van Etty

Datum: 
 donderdag 20 november 2014
Tijdstip: 
 20:00u
Locatie: 
 Drumptse Hof, Balije 1, 4003 GA Tiel

Op 15 januari 2014 was het de 100ste geboortedag van Etty Hillesum. Deze jonge joodse vrouw hield in de jaren 1941-1943 een persoonlijk dagboek bij dat begin jaren ’80 werd uitgegeven onder de titel ‘Het verstoorde leven’. Dit dagboek en de brieven uit Westerbork getuigen van de weg die Etty Hillesum ging om het lot van haar volk te delen. Na de deportatie begin september 1943 bericht het Rode Kruis haar dood in Auschwitz in november 1943.
Etty heeft als kind in Tiel gewoond in de periode 1916-1918. Haar vader, Louis Hillesum was toen docent klassieke talen aan het gymnasium.
Na Tiel is het gezin verhuisd naar Deventer, daar is ze opgegroeid. Vervolgens heeft ze in Amsterdam rechten en Slavische talen gestudeerd. Afkomstig uit een liberaal joods milieu was ze vertrouwd met Tolstoj en Rilke. In haar dagboeken gaat het over haar gesprek en gevecht met zichzelf om haat als ‘ziekte van de ziel’ uit te bannen; haar pogen moed te vinden zichzelf te worden, én, in één adem ‘God’ uit te spreken; haar omgang met ‘God’ die zij graag wil ‘opgraven in de harten van anderen’ en die zij wil helpen ‘het niet in haar te begeven’; haar overwegingen hoe je het lijden verdraagt en hoe je het leven met de dood kunt verruimen.
Lezen in de dagboeken en de brieven van Etty Hillesum brengt ons binnen in een gedachtenwereld waarin mystieke omgang met ‘God’ samengaat met verantwoordelijkheid voor mensen.
Na een inleiding door Mieke Bregman en Leen de Ronde lezen we een aantal kernteksten en zoeken naar de betekenis van gedachten van Etty Hillesum voor mensen van deze tijd en ons zelf.

Wie zich tijdig opgeeft krijgt de leesteksten thuisgestuurd. Opgeven via VenT@pgtiel.nl.

terug