ds. Karin Spelt

ds. Karin Spelt
Sinds september 2002 ben ik als predikante verbonden aan de Hervormde Gemeente Tiel-Wadenoijen. Na de fusie tot Protestantse gemeente Tiel voel ik me verbonden met heel de gemeente. Pastoraal ben ik verantwoordelijk voor Tiel-West en Wadenoijen. 
 
Verbinden is een woord dat me dierbaar is. Kerntaak van mijn werk als predikant  is voor mij het zoeken naar betekenisvolle verbindingen. Als predikant probeer ik verbindingen te leggen tussen God en mensen, tussen mensen onderling en tussen mensen en de wereld en samenleving, waar we deel van uitmaken en waar we ook verantwoordelijk voor zijn. Verbindingen die gekleurd worden door bijbelse kernbegrippen als liefde , barmhartigheid  en rechtvaardigheid.
           
Verbindingen komen tot stand waar mensen elkaar ontmoeten. In de kerkdienst, in gesprekskringen, in een individueel gesprek en bij de vele activiteiten die we samen organiseren.
Zelf leg ik er altijd de nadruk op dat de kerkelijke gemeente een plek is waar mensen samen komen met hun vragen. We hebben daar geen pasklare antwoorden, maar gaan samen op zoek naar die antwoorden. Antwoorden die soms aarzelend klinken en voorlopig zijn. Antwoorden die in deze tijd lang niet altijd vanzelfsprekend zijn. Antwoorden die we vinden  in de verhalen van de Bijbel en in andere bronnen uit de christelijke geloofstraditie  die ons inspireren.  Vanuit mijn geloof spreek ik het vertrouwen uit  dat door ons werken heen  het geheim waait van God’s Geest, die ons inspireert en ons de weg wijst.
 
Mijn aanstelling is voor 60% van de werktijd. Mijn werkkamer heb ik in de bovenruimte bij de Maartenskerk. Op maandag, dinsdag en donderdag  werk ik vanuit deze ruimte. Woensdag is mijn vrije dag en vrijdag werk ik thuis. Samen met mijn man woon ik in Elst, waar mijn man predikant is.  Onze dochter en zoon studeren en wonen inmiddels zelfstandig.
 
Naast mijn werk als predikant vind ik het heerlijk om in onze vrije tijd de natuur in te trekken. Wandelen en (race)fietsen doe ik graag. Deze momenten vormen voor mij een rustpunt in een druk leven en ervaar ik ook als een vorm van meditatie. Ook ben ik graag actief op de tennisbaan. Het is de plek waar ik ook mensen buiten de kerkelijke kring ontmoet.    
 
Mijn wortels liggen langs de  Zuid-Hollandse  en Zeeuwse kust, waar ik in 1960 geboren werd en mijn jeugd doorbracht in Middelharnis. Na een studie aan de Christelijke Pedagogische academie in Middelburg en de studie Theologie aan de Rijks universiteit te Utrecht was de eerste plaats waar ik in 1993 predikant werd de Hervormde kerk in Wehl (bij Doetinchem). Van daaruit werd ik in 2002 naar Tiel beroepen.
terug